Kmetijstvu in podeželju letos več denarja

Šoštanj je 4. marca – Občina Šoštanj je objavila razpis za dodelitev pomoči pri ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v letu 2016. Pravilnik o dodeljevanju pomoči so sprejeli lani in bo veljal do leta 2020. Občina letos spodbudam pri razvoju kmetijstva in podeželja namenja 10.000 evrov več kot lani, 36.000 evrov. Največ denarja si lahko obetajo tisti, ki bodo vložili vloge za naložbe v kmetijska gospodarstva. Rok za oddajo vlog je 4. april, izjema so vloge za zavarovalne premije, te bodo na Občini Šoštanj sprejemali do 16. avgusta