Kmalu nova podzemna zbiralnica v Velenju

V prihodnjih letih v Velenju načrtujejo postavitev 35 podzemnih zbiralnic enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki bodo prispevale k boljši ureditvi okolja. Pilotno podzemno zbiralnico so postavili v Starem Velenju, letos pa načrtujejo postavitev še dveh v mestnem središču. Naslednja naj bi zaživela v spomladanskih mesecih. Z njimi bo Mestna občina Velenje uredila zbiranje odpadkov na eni lokaciji v zaprtih podzemnih posodah, s tem pa bodo omogočili kakovostnejše bivanje in okolju bolj prijazno ravnanje z odpadki. S takšnim načinom zbiranja se bo zmanjšalo tudi število posod za odpadke, zbiralnic in prevzemnih mest pred večstanovanjskimi objekti.

Lokacija nove podzemne zbiralnice je v neposredni bližini obstoječe večje zbiralnice odpadkov na Šaleški cesti.

»Lani smo izvedli anketo zadovoljstva med uporabniki v Starem Velenju in rezultati so bili izjemno pozitivni. Negativnih odzivov sploh ni bilo, večina anket je bila v superlativih, uporabniki so izjemno zadovoljni. Le dva uporabnika od več kot petdeset razdeljenih anket sta izrazila nezadovoljstvo z izbrano lokacijo zbiralnice v Starem Velenju. Zavedati se moramo, da je v grajenih okoljih izredno težko najti najbolj optimalno lokacijo, s katero bi bili vsi zadovoljni in bi ustrezala vsem tehničnim kriterijem,« je povedala Mirjam Britovšek, podsekretarka Skupne občinske uprave SAŠA regije z Mestne občine Velenje.