Kljub zahtevnim razmeram zaposlili 25 štipendistov

VELENJE – V Premogovniku Velenje se kljub zahtevnim razmeram v katerih se nahajajo, zavedajo, da sta znanje in izkušnje v času hitrih sprememb izjemno pomembna. Podjetje veliko pozornosti namenja kadrom, kar dokazujejo s štipendiranjem in zaposlovanjem. V začetku letošnjega leta so zaposlili 25 štipendistov geostrojnikov rudarjev, geotehnikov in mehatronikov operaterjev.