Kljub subvenciji zanimanja za MČN ni prav veliko

Foto: www.cistilnenaprave.si

Velenje – Čeprav je v Mestni občini Velenje kar 110 objektov, ki ležijo na območjih, kjer  jih ne bodo mogli priključiti na  centralno kanalizacijsko omrežje, velikega zanimanja za sofinanciranje malih čistilnih naprav ni. Od leta 2011, od kar poteka občinsko sofinanciranje jih je to izkoristilo zgolj 80, lani le 14. Občina bo tudi letos zagotovila sofinanciranje in sicer je v proračunu za to predvidela 30 tisoč evrov, posameznik pa bo lahko zaprosil za 100 evrov nepovratnih sredstev.