Kdo in kdaj bo pojasnil krajanom načrte v predalih?

Predsednica krajevne skupnosti Stara vas Mira Tepej se je 14. februarja obrnila na MO Velenje z željo, da skličejo zbor krajanov – Žabje vasi in jim predstavijo projekt spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta začasne deponije komunalnih odpadkov, ki ga je prejela s strani krajanov Žabje vasi v začetku februarja.

Odgovora oziroma datuma zbora krajanov z MO Velenje do zdaj niso sporočili. Z vprašanjem, kaj se dogaja oziroma je načrtovano na tem območju v bližini Škalskega jezera, so se obrnili tudi na svetnike, vendar na zadnji seji niso dobili odgovora. Je pa ta teden dobila za prihodnji ponedeljek povabilo na sestanek na MO Velenje, a se je hkrati odločila, da z zadevo seznani naše uredništvo.

Širjenje odlagališča proti naselju

Krajani Stare vasi so namreč izvedeli, da je načrtovana širitev odlagališča odpadkov, in to v smeri proti naselju Žabja vas. Investitor je Karbon, d. o. o., pripravljavec prostorskega akta MO Velenje, izdelovalec prostorskega akta pa Urbanisti, d. o. o. Celje, z datumom izdelave 11. november 2022. Krajane zanima, za kakšno širitev gre, v kakšnem obsegu in za katere vrste odpadkov. Zakaj širitev ni načrtovana v smeri proti vzhodu, kjer je travnik, ne pa v smeri proti naselju, ki bo že tako obremenjeno z novo cesto? Zaradi načrtovanega poseka gozda in gradnje hitre ceste se bo spremenila mikroklima v tem območju, zdaj pa je predvidena še sprememba na strani, kjer je že smetišče. Že pred časom so obljubili, da se bo to povsem umaknilo, zdaj ga nameravajo vrniti v še večjem obsegu.

Več v Našem času.