Kdo bo vršilec dolžnosti?

Danes ob 16-tih so se sešli na sejo člani sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Poleg seznanitve o spremembah in dopolnitvah o preoblikovanju bolnišnice v javni zdravstveni zavod ter spremembah njenega statuta bodo pozornost namenili še informacijam glede čakalnih dob v bolnišnici, o izvajanju projekta rekonstrukcije in novogradnje bolnišnice, med drugim pa naj bi imenovali še vršilca dolžnosti direktorja. To dolžnost po odhodu Janeza Lavreta v Univerzitetni klinični center Maribor sedaj opravlja Jasna Uranjek. Več o sklepih seje sveta zavoda bodo razkrili na jutrišnji novinarski konferenci. Ta bo ob 9.30 v sejni sobi uprave bolnišnice.