Katarina Lahovnik nova zdravstvena koncesionarka

Velenje – Mestna občina Velenje je družbi Kalamed, d. o. o., ambulanti družinske medicine, podelila koncesijo za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v programu ambulante splošne oziroma družinske medicine. Zdravstveno dejavnost v prostorih na Prešernovi cesti 9 a v Velenju opravlja zdravnica Katarina Lahovnik. Nadomestila je zdravnico Aleksandro Žuber, ki je zaradi upokojitve s 1. marcem  vrnila koncesijo. Zdravnica Katarina Lahovnik bo prevzela vse tiste opredeljene zavarovane osebe zdravnice Aleksandre Žuber, ki bodo to želele.  Mestna občina Velenje je koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti podelila na podlagi javnega razpisa. Pridobili so tudi pozitivni mnenji Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zdravniške zbornice Republike Slovenije.