Kar nekaj kadrovskih zadev

Velenje – Na današnji 9. zaporedni seji sveta mestne občine Velenje so opravili niz kadrovskih zadev. Po tem, ko je iz stranke sodobnega centra  in svetniške skupine te stranke odstopil svetnik Matej Jenko, so ga razrešili kot člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Razrešili so ga tudi kot predsednika in člana Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Svetnik stranke SLS Vid Glinšek je zaradi študijskih obveznosti želel, da ni več član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s čemer se je mestni svet strinjal. V svet Športnega zavoda Rdeča dvorana so imenovali tri člane. To so Branko Smagaj, Alojz Hudarin in Mihael Letonje. V svetu javnega zavoda KSSENA pa je nov član dr. Adnan Glotić.