Kanalizacija v Florjanu in v Lokovici

Šoštanj – V občini Šoštanj v tem času poleg lokalnih cest posodabljajo tudi vodovodna in kanalizacijska omrežja. Prvotno so v program zapisali, da jih bodo obnovili več kot kaže sedaj.Zaradi neizpolnjevanja pogodbe Teša so pri sprejemanju rebalansa občinskega proračuna črtali največ predvidenih vlaganj prav na tem področju. V tem trenutku že potekajo dela na kanalizacijskem omrežju v Lokovici. Pogodbena vrednost znaša 28 tisoč evrov brez DDV-ja, večji zalogaj pa bo ureditev kanalizacije v Florjanu v dolžni 1200 metrov. Tako imenovano vejo Mežnar bodo kasneje nadaljevali proti zgornjemu delu Belih vod.