Kakšna prodaja je dovoljena

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se začasno prepoveduje ponujanje in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo.

Splošna prepoved NE velja za prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinske servise, banke, pošto, dostavne službe, trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. V teh primerih bo Nacionalni inštitut za javno zdravje v roku 24-ur od  sprejema odloka izdal priporočila, koliko potrošnikov se lahko naenkrat nahaja v poslovnem prostoru (glede na kvadraturo prostora).

Odlok dovoljuje tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo (preko spleta), kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov in druge oblike prodaje in blaga, ki so izjeme tudi v drugih (intervencijskih) odlokih Vlade RS.