Kako varno je življenje v Šoštanju?

Varnost na območju občine Šoštanj je bila v lanskem letu boljša, kot v letu pred tem, kažejo podatki Policijske postaje Velenje.

Policisti so v lanskem letu na območju občine Šoštanj obravnavali 164 kaznivih dejanj, leto pred tem 177 in podali 135 kazenskih ovadb. Preiskanost kaznivih dejanj je znašala dobrih 58 odstotkov in je bila boljša kot leto pred tem (52 odstotkov). Največ kazenskih ovadb je bilo podanih zaradi izvrševanja kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.

Na področju kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke so podali 17 kazenskih ovadb (8 zaradi nasilja v družini, 4 zaradi zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje). Obravnavali so tudi rop, ta je še v fazi preiskave in požig.

Tudi javni red in mir so v Šoštanju lani kršili manjkrat kot v letu pred njim. Policisti so obravnavali 77 tovrstnih kršitev (89), znotraj teh pa 52 (61) kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, 5 (2) kršitev zakona o zaščiti živali, 2 (4) kršitvi zakona o orožju, 6 (4) kršitev zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 4 (1) kršitve zakona o prijavi prebivališča, 3 kršitve zakona o javnih zbiranjih, 2 kršitvi po zakonu o tujcih.

Na območju občine Šoštanj se je pripetilo 37 (45) prometnih nesreč, žal ena s smrtnim izidom. Zgodila se je v Topolšici. Najbolj prometno izpostavljeno je naselje Šoštanj in regionalna cesta Šoštanj – Velenje. Skoraj petina povzročiteljev prometnih nesreč, ki so se zgodile na tem območju, je bilo pod vplivom alkohola.