Kako ločevati odpadke?

Foto: Pup Saubermacher

Po zakonodaji je treba odpadke in embalažo zbirati ter odlagati v namenske predpisane zabojnike, postavljene na zbirnih prostorih ter v zbiralnicah in zbirnih centrih. V skladu z zakonodajo se vsi odpadki zbirajo ločeno na izvoru, torej že v gospodinjstvih. V Našem času (št. 43) smo objavili preglednico, ki si jo v primeru, da boste kdaj v dilemu, kam sodi kakšen odpadek, lahko izrežete in namestite na pregledno mesto.