Kako bo potekalo delo v ambulanti za neopredeljene paciente?

Pacienti, katerih zdravnik je prenehal z delom v Zdravstvenem domu Velenje, so v teh dneh prejeli na dom obvestilo o tem, da sta zdravnika Vesna Lah,  dr. med, spec. družinske medicine, in Aleksandar Lazić, dr. med., konec leta 2022 prenehala z delom v Zdravstvenem domu Velenje.

Ambulante bodo organizirane izven rednega delovnega časa zdravnika

Za paciente omenjenih zdravnikov je nadomeščanje urejeno v ambulanti za neopredeljene paciente. Kako bo potekalo delo, odgovarja vodja službe splošne medicine ZD Velenje, dr. med., spec. družinske medicine Janja Fišter: »Že od julija lani imamo organizirane ambulante za nadomeščanje, tako da je poskrbljeno za nadomeščanje odsotnih zdravnikov, bodisi zaradi odpovedi bodisi bolniških odsotnosti. Organizirali smo ambulante, v katerih so se zdravniki menjavali po razporedu. Vsak je bil na razporedu približno dvakrat mesečno.
Slabost je ta, da so bile te ambulante organizirane znotraj delovnega časa, kar je pomenilo izpad dneva redne ambulante, posledično se je redno delo moralo razporediti na ostale dneve,« odgovori dr. Fišterjeva in pojasni, da bo po 16. januarju delo potekalo podobno.
»V ambulanti za neopredeljene se bodo zdravniki menjavali, bodo pa ambulante organizirane izven rednega delovnega časa zdravnika, tako da redne ambulante ne bodo dodatno obremenjene z nadomeščanji teh odsotnih zdravnikov. Tudi vključevanje zdravnikov bo prostovoljno. Naročanje pacientov bo potekalo podobno naročanju v redne ambulante (s spletnim obrazcem, dostopnim na spletni strani zdravstvenega doma, kjer je pri izbiri osebnega zdravnika treba izbrati ambulanto za neopredeljene, preko info točke, klicnega centra na telefonsko številko 03 899 55 41). Se bodo pa pacienti, ki bodo želeli biti vodeni v ambulanti za neopredeljene, morali v to ambulanto opredeliti podobno, kot se opredelijo k izbranemu osebnemu zdravniku,« doda vodja službe splošne medicine.

Ali je bolje poiskati novega zdravnika ali se obrniti v ambulanto za neopredeljene?

»Če ima kdo možnost izbrati osebnega zdravnika, je bolje izbrati to možnost, ker je kontinuirana obravnava za pacienta in zdravnika lažja in kvalitetnejša, saj ga obravnava in vodi ena oseba. Menjava zdravnikov ponudi vrsto oskrbe, vendar se ne more primerjati s kvaliteto stalnega odnosa, ki jo imamo, če imamo izbranega osebnega zdravnika.«