Kadrovske vrzeli in iztrošenost opreme

Topolšica, 27. februarja – Svet zavoda Bolnišnice Topolšica je imel na 6. redni seji osrednjo točko dnevnega reda obravnavo Letnega poročila za leto 2022. Kot je povedal Franci Lenart, predsednik sveta zavoda, je lansko leto bolnišnica zaključila z negativnim poslovnim izidom v višini 1.140.656 evrov.
Vodstvo bolnišnice kot glavne razloge za presežek odhodkov nad prihodki navaja nerealiziran program po pogodbi z ZZZS, pri čemer se stroški dela niso zmanjšali sorazmerno z nižjimi prihodki. Največji izpad je nastal pri neakutni bolnišnični dejavnosti, kjer je bila realizacija le 48,35 odstotka planirane. Dodatno je poslovanje bremenilo povišanje stroškov zdravil, energije, zdravstvenega materiala in zdravstvenih storitev. Pri akutnem delu pa se pozna manjši prihod bolnikov v urgentno ambulanto, saj se ti večinoma obravnavajo v urgentnih centrih SB Celje in SB Slovenj Gradec. Fiksni stroški urgentne ambulante tako z manjšo realizacijo dodatno bremenijo poslovanje. Precejšnje težave povzročajo tudi nepriznane oz. neplačane storitve nekaterih akutnih obravnav s strani zavarovalnice.

Več v Našem času.