»Kadre potrebujemo danes in jih bomo tudi po zaključku odkopavanja.«

Foto: Miran Beškovnik

Prihodnost Premogovnika Velenje je neobhodno povezana s prestrukturiranjem Šaleške doline. Ne glede na to, ali se bo prehod v brezogljično družbo zgodil leta 2033 ali kasneje, bodo delovna mesta, povezana z rudarstvom, potrebna še najmanj 15 let po prenehanju odkopavanja oz. za ves čas zapiralnih del. Zato so v Premogovniku Velenje kadrovsko politiko podjetja predstavili ravnateljem in svetovalnim delavcem izobraževalnih inštitucij SAŠA regije.
Aleš Logar, direktor Premogovnika Velenje, je dejal, da je v času, ko se soočamo z veliko energetsko krizo, Premogovnik Velenje skupaj s Termoelektrarno Šoštanj in krovno družbo HSE uvrščen med strateško pomembna energetska podjetja. »Ne glede na trenutno krizo dajemo velik poudarek kadrom in seveda razmišljamo tudi o novih delovnih mestih – takih, ki jih potrebujemo v tem trenutku, in takih, ki jih bomo v tej dolini potrebovali po zaključku odkopavanja.«

Pester nabor potrebnih poklicev

V celotni Skupini Premogovnik Velenje imajo potrebe po rudarskih in drugih poklicih. Danes in v prihodnjih letih bodo potrebovali geostrojnike rudarje, geotehnike, mehatronike operaterje, strojne mehanike, strojne tehnike, elektrikarje in elektrotehnike. Za prihodnost podjetja so pomembna tudi širša znanja, kot so organiziranje dela, vodenje procesov, inovativnost, timsko delo ipd., skratka znanja in veščine, ki pomenijo razvoj in napredek.

»Tako kot druga podjetja se tudi v Premogovniku soočamo s splošnim pomanjkanjem ustreznega kadra na trgu delovne sile. Iskanje teh dodatno otežuje dejstvo, da smo še lani od lastnika in države prejemali usmeritve, da moramo zniževati proizvodnjo in število zaposlenih. Tega trenda se zdaj, žal, ne da tako hitro obrniti, kot bi si želeli. Kljub intenzivnemu iskanju kadra v naši dolini in širše nismo dobili, zato smo ga iskali tudi v tujini. Gre za delavce z izkušnjami iz premogovništva. Letos smo zaposlili več kot 30 delavcev iz Bosne in Hercegovine, do konca leta 2022 pa je predvidenih še 40 zaposlitev,« je dejala mag. Irena Vodopivec, vodja področja Kadri in plače.

Več v Našem času št. 40, ki je izšel 6. oktobra 2022.