Jutri vaja na Klasirnici

Velenje – V Premogovniku Velenje vsako leto v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedejo taktično gasilsko vajo. Ta bo jutri na objektu Klasirnica na glavnem odvoznem traku 10. Poleg Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje bo v vaji sodelovalo še Prostovoljno gasilsko društvo Velenje. Namen vaje bo preveriti delovanje sodelujočih gasilskih enot, njihovo organiziranost in tehnično opremo, številčno in časovno odzivnost operativnih članov, možne načine alarmiranja ter preveriti usposobljenost varnostnikov družbe HTZ v izrednih razmerah.