Jutri se začenja v Gaberkah gradnja hitre ceste

Minister Jernej Vrtovec je prejšnji teden ob vladnem obisku na Koroškem zagotovil: »V četrtek, 15. oktobra, bomo v Gaberkah zasadili prvo lopato tretje razvojne osi! S tem bomo formalno začeli gradnjo, ki bo ključna za razvoj Koroške. Korošci si zaslužijo normalno cestno povezavo, ki bo izboljšala povezljivost regije z drugimi slovenskimi regijami, prinesla nova delovna mesta ter bistveno pomagala k večji blaginji prebivalcev. Nova prometnica bo povečala zanimanje za delo v regiji ter preprečila beg možganov.«
Po zdajšnjih načrtih naj bi bila hitra cesta na odseku Velenje–Slovenj Gradec zgrajena leta 2024, za odsek Šentrupert–Velenje je načrt izgradnje predviden do konca 2026.