Jutri na Premogovniku znova o socialnem dialogu

Foto: Miran Beškovnik

Velenje – V poslovnem načrtu za letos načrtuje vodstvo Premogovnika Velenje za 5 milijonov evrov likvidnostnega primanjkljaja. manjkajoča sredstva naj bi zagotovili s prestrukturiranjem celotne družbe in odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja. Socialnega sporazuma za letos še niso sklenili, pogajanja naj bi nadaljevali jutri.