Jubilej KO ZB Škale

Škale, 5. maja – Danes (5. maja) ob 18. uri se bo v veliki dvorani doma škalske krajevne skupnosti začela slovesnost ob 70. obletnici Krajevne organizacije Združenja borcev Škale. Poleg kulturnega in družabnega programa bodo odprli razstavo fotografij žrtev fašizma na tem območju in nekaterih dogodkov med leti 1941 in 1945 ter predstavili zbornik o delovanju in dosežkih organizacije od začetka do danes.