Jesenski rok mature konec avgusta

Velenje – Kandidati, ki so se prijavili na jesenski rok splošne mature, bodo pisne izpite opravljali med 24. in 31. avgustom, od 4. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Jesenskega roka splošne mature se bodo lahko med drugimi udeležili tudi tisti, ki se na spomladanski rok niso mogli prijaviti, ker so morali opravljati popravne izpite in zato niso imeli pravočasno zaključenih ocen zadnjega letnika srednje šole. Prav tako je jesenski rok mature namenjen morebitnemu izboljševanju in popravljanju ocen maturitetnih izpitov na minulih rokih.