Jesenska deratizacija

V obdobju od 24. 10. 2022 do predvidoma 30. 11. 2022 bo na območju Šaleške doline potekala redna jesenska deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in javnega sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti (TTP).

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06, 49/20) bomo nastavljali parafinske vabe za zatiranje glodavcev. Vabe so zdravju škodljive, vendar bodo postavljene v jaške in v objekte na način, da občani in domače živali ne morejo priti v stik z njimi. V objekte v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje je sicer prepovedan vstop nepooblaščenim osebam in posledično dostop do vab.

Uporabnikom priporočamo, da v straniščno školjko ne mečejo ostankov hrane, saj so le-ti v kanalizacijskem sistemu vir hrane za različne glodavce. Ti odpadki tudi predstavljajo čedalje večje breme v naših kanalizacijskih sistemih, kar močno vpliva na njihovo delovanje in povzroča škodo v kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah. V straniščno školjko sodijo le tri stvari: človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir.