Javni žreb plakatnih mest za lokalne volitve

V Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 19/2022 je objavljena Odredba o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Mestni občini Velenje. V času volilne kampanje bo občina zagotovila 20 oglaševalskih mest, na katerih bodo postavljeni panoji, ki jih zagotovi Mestna občina Velenje. Lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje se določi z javnim žrebom.

Organizatorji volilne kampanje so dolžni do vključno ponedeljka, 17. oktobra, v glavno pisarno Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji. V nameri je potrebno navesti ime, priimek in kontakt odgovorne osebe organizatorja volilne kampanje.