Javne razprave o hitri cesti

Velenje – Odgovorne državne institucije tukajšnjo javnost seznanjajo s  spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za hitro cesto na trasi med Velenjem in Šentrupertom. Predstavili bodo rešitve, ki so jih pripravili na osnovi pripomb in predlogov po  poprejšnji javni razgrnitvi. Gradivo je javno že razgrnjeno v prostorih občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Braslovče in Polzela, digitalno pa tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor na naslovu:  Organizirali bodo tudi javne razprave: Jutri ob 17. uri v Kulturnem domu v Šmartnem ob Paki;  14. julija ob 15.30 v Sejni dvorani Mestne občine Velenje; 14. julija ob 18.30 v Domu kulture Braslovče.