Javna snaga rešena za dve leti

Šoštanj – Župan Občine Šoštanj Darko Menih je v četrtek (23. januarja) podpisal dveletni pogodbi za izvajanje javne snage in košnjo mestnih zelenic ter nogometnega igrišča. Občina Šoštanj je izvedla javno naročilo za omenjene storitve, ki je omogočalo oddajo del po sklopih. Za sklop javne snage je bilo najugdnejše podjetje PUP iz Velenja, za drugi sklop pa je Občina dobila povsem novega izvajalca, samostojnega podjetnika Sandija Vajngerla, ki bo kosil mestne zelenice in nogometno igrišče.