Javna obravnava za širitev kamnoloma Paka

V sredo, 15. februarja, bo ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje javna obravnava Osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje širitve kamnoloma Paka pri Velenju. Na javno obravnavo vabijo vse zainteresirane občane, zastopnike nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti.