Janez Melanšek: »Avtocesta Vransko-Celje je zaprta!«

Foto: Igor Pečnik (FB)

»Vrnili smo se iz Zgornje Savinjske doline, konkretno iz Radmirja, kajti naprej ceste niso prevozne, bodisi so poplavljene ali so na njih nanosi materiala, da se nobeno vozilo ne more prebiti naprej. Prav tako sta uničena dva mosta. Preverili bomo, ali jih je mogoče vsaj začasno sanirati, da bomo lahko prišli na drugo stran do Luč in naprej do Solčave. Skrbi nas, kako je tam, ker od štirih zjutraj sploh nimamo več stika z Ljubnim, Lučami in Solčavo. Za pomoč smo prosili kolege iz Železne Kaplje v Avstriji, da preverijo, kakšno je stanje,« je povedal poveljnik Civilne zaščite za Zahodno štajersko regijo, ki je od 1. avgusta letos tudi velenjski podžupan, in to prav za področje zaščite in reševanja.

Dostop do Mozirja skoraj ni mogoč brez terenskega oziroma tovornega vozila. Zaprta je cesta Braslovče-Letuš, avtocesta od Vranskega proti Celju. »Ostanite doma, ne hodite na pot, poslušajte radio, upoštevajte opozorila oz. navodila gasilcev in drugih, ki odpravljajo posledice oziroma pomagajo,« poziva vse ljudi tudi Janez Melanšek.