Jan se bo na dvorišče peljal z dvigalom

V sredo, 23. februarja, so družini Berložnik v Silovi predali novo dvigalo za invalidnega otroka, za katerega sredstva je Krajevna organizacija Rdeči križ Šentilj zbrala s pomočjo dobrodelne akcije. Zbranih je bilo 31.615 evrov. Od tega je Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje daroval 10 tisoč evrov.

V dobrodelni akciji so sodelovali še: RKS OZ Rdeči križ Velenje (1.600 evrov), Aktiv Rdeči križ Premogovnika Velenje (200 evrov), Aktiv delovnih invalidov skupine Premogovnik Velenje (200 evrov), Sindikat delavcev prometa in zvez (tisoč evrov), podjetje iz Ljubljane, ki ne želi biti imenovano (18.615 evrov). Vsa gradbena dela je prostovoljno izvedlo podjetje Nizke gradnje Rošer, Viljem Rošer, s. p., podjetje RGP, d. o. o., je doniralo beton.

Petletnega Jana, ki je gibalno oviran, tako ne bodo več starši prenašali v tretjo etažo stanovanjske hiše in na dvorišče, ampak se bo lahko peljal z novim dvigalom. Vsem, ki so pomagali z delom, denarjem, spodbudo ali na kakršen koli drug način, se Berložnikovi iz srca zahvaljujejo.