Jadrajo na ugodni gospodarski klimi

Velenje – Konec leta 2019 je bilo v evidenci brezposelnih v Območni službi Zavoda za zaposlovanje Velenje prijavljenih 4.600 oseb, od tega na Uradu za delo Velenje 1.780, kar je celo manj kot leta 2008. Še vedno pa relativna brezposelnost v Območni službi Velenje odstopa od slovenskega poprečja in to navzgor. Veliko je potreb po delavcih. Na žalost pa zaradi strukturnega neskladja kadrov primanjkuje, najbolj na področju gradbeništva.