Izzivi pri oskrbi s pitno vodo

Jutri (v četrtek) bosta Slovensko društvo za zaščito voda ter Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije pripravila delavnico za upravljalce javnih vodovodnih sistemov z naslovom Izzivi in priložnosti pri oskrbi s pitno vodo? in podnaslovom Kaj nas učijo izkušnje. Delavnica bo potekala v prostorih centralne čistilne naprave Šaleške doline od 8.30 dalje. Zakaj sta se organizatorja odločila za izkušnje Komunalnega podjetja Velenje na tem področju, najbrž ne preseneča.  Vodooskrbni sistem Šaleške doline, s katerim upravlja omenjeno podjetje, je zagotovo primer dobre prakse pri oskrbi uporabnikov s kakovostno in neoporečno pitno vodo.