Izvajalci storitev za starejše pogrešajo storitve socialnega servisa

Izvajalci pomoči za starejše ugotavljajo, da je delež starejših, ki potrebujejo pomoč, bistveno večji, kot je možnosti pomoči na voljo v lokalnem okolju. Ugotavljajo, da je najtežje za starejše, ki želijo ostati v domačem bivalnem okolju.

Za kakšno storitev gre, odgovarja Valerija Kidrič, univ. dipl. socialna delavka, koordinatorka pomoči na domu Doma za varstvo odraslih Velenje: »Storitev Pomoč na domu v obliki socialne oskrbe na domu je sicer na voljo in je dobrodošla oblika pomoči starejšim, ki zaradi starosti, onemoglosti ali invalidnosti ne zmorejo samostojnega življenja v domačem okolju, vendar žal ne več v obsegu, kot bi jo starejši potrebovali. Poleg pomoči starejšemu izvajalci pomoči na domu nudimo prepotrebno pomoč pri oskrbi in negi starejšega člana družine tudi svojcem in jih usposabljamo, učimo v sodelovanju s patronažno službo, kako varno pristopiti k nekomu, ki potrebuje pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil (pomoč pri umivanju, kopanju, menjavi plenice, obračanju …, skratka laični negi bolnika v domačem okolju). Storitev pomoči na domu zajema še pomoč pri gospodinjskih opravilih (prinašanje enega obroka hrane ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje posode, osnovno čiščenje bivalnega in spalnega prostora vključno z odnašanjem smeti) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti).«

Ob tem na terenu vsi izvajalci storitev za starejše pogrešamo storitve socialnega servisa, oblike pomoči starejšim, ki bi jim še dodatno olajšale bivanje v domačem bivalnem okolju. V mislih imamo predvsem spremstvo uporabnika do zdravnika, prinos hrane, vzdrževanje in čiščenje okolice, temeljito čiščenje stanovanja, manjša hišna popravila, pranje in likanje perila …,« pojasni Kidričeva, ki vidi težavo tudi v časovni omejenosti storitve za starejše, saj je omejena na 4 ure na uporabnika, kar za tiste, ki nimajo razvite socialne mreže, predstavlja nezmožnost samostojnega bivanja na domu.

Zaradi pomanjkanja kadra so čakalne vrste

»Novih uporabnikov skoraj ne sprejemamo, ker se pri obstoječih povečuje potreba po pomoči zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja. Nove vključujemo le ob prenehanju izvajanja pomoči pri katerem uporabniku. Pomoč na domu izvajamo vse dni v tednu, tudi za čas praznikov od okvirno 6. ure do 21.30. Ob zdajšnji kadrovski zasedbi in pomanjkanju kadra žal beležimo čakalne vrste, že več kot eno leto ne vključujemo uporabnikov, ki potrebujejo pomoč pri čiščenju. Čakalno dobo je izjemno težko opredeliti, ker je ta odvisna od več dejavnikov: oblike pomoči, ki jo uporabnik potrebuje, in predvsem od obsega in časa izvajanja pomoči na domu,« odgovori koordinatorka.