Izročanje pogodb v TEŠu ustavljeno

Šoštanj – Izvajanje kadrovskega prestrukturiranja v Termoelektrarni Šoštanj je naletelo na veliko neodobravanje zaposlenih. Sindikat je zahteval arbitražo, ki bo pregledala vse  dosedanje aktivnosti. Delo naj bi opravili do 20. junija. Do takrat naj vodstvo delavcem ne bi izročalo nadaljnih delovnih pogodb. Predsednik sindikata Danilo Tajnik upa, da bodo dogovori uspešni in da jim ne bo treba  napovedati stavke.