Izobraževanje s področja hortikulture in oblikovanja.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je šola z bogato tradicijo in izkušnjami. Ponuja številne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja s področja hortikulture in oblikovanja. Izvajamo srednješolske programe Cvetličar, Vrtnar, Aranžerski, Fotografski in Hortikulturni tehnik ter višješolska programa Hortikultura in Snovanje vizualnih komunikacij in trženja.

Spoštujemo preteklost in izkušnje naših prednikov ter pogumno zremo v prihodnost in iščemo nove načine ter poti izobraževanja za vse generacije.

Trdno povezani z naravo in z odgovornim odnosom do nje sprejemamo izzive, ki jih ponujajo novi načini komunikacije ter sodobne oblike učenja.

Vse, ki ste radovedni, vedoželjni in ustvarjalni vabimo in bomo veseli vašega obiska na šoli ali na naši spletni strani: www.hvu.si.

Ponosni smo na: 75-letno tradicijo s področja hortikulture, 20 let izkušenj s področja oblikovanja, redno in aktivno povezovanje z gospodarstvom, lokalno skupnostjo in drugimi institucijami, majhnost šole – individualni pristop, izobraževanje, ki temelji na praktičnih izkušnjah, bogat izbor krožkov, odlične uvrstitve dijakov na tekmovanjih (tudi mednarodnih), usmerjenost v vrtni dizajn in oblikovanje notranjega in zunanjega prostora, to, da ima šola čudovit park v velikosti 3,5 hektarjev z bogato zbirko okrasnih zelnatih rastlin, drevnin, vrtnin, zelišč in dišavnic ter redkih fosilnih rastlin, lokacijo šole, ki se nahaja v prijetnem predmestnem okolju – varno, lepo, čisto in urejeno šolsko okolje, mednarodno povezanost s sorodnimi šolami in drugimi ustanovami po celi Evropi – mreža šol FLORNET, slovenske projekte, na katerih smo zelo aktivni, mednarodne projekte, kjer smo aktivni na področju izmenjave dijakov in študentov (Erasmus), dobro organiziranost formalnega in neformalnega izobraževanja: vsi redni programi, NPK, šola vožnje, FFS tečaji, organizacijo različnih tečajev, seminarjev, delavnic, posvetov in tekmovanj s področja hortikulture in oblikovanja, vzpostavljen raziskovalni center v hortikulturi in oblikovanju s poudarkom na avtohtonosti in unikatnem oblikovanju.

Promocijsko besedilo