Izobraževali bodo za poklice prihodnosti

Velenje – Šolski center Velenje je eden od izvajalcev evropskega pilotnega projekta s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja. Iz Slovenije v njem sodelujeta še dva šolska centra, ostali izvajalci prihajajo iz Finske, Italije, Nemčije ter Estonije. V okviru projekta je predvidenih v Sloveniji šest centrov odličnosti, enega med njimi bodo oblikovali na Medpodjetniškem izobraževalnem centru šolskega centra. V njem bodo izvajali izobraževanja dijakov, zaposlenih, študentov za pridobivanje veščin, kompetenc za potrebe novih tehnologij na področju digitalizacije, pametnih tovarn in prehoda družbe na industrijo 4.0. Pilotni projekt traja dve leti.