Izjemna proizvodnja iz obnovljivih virov

Hidroelektrarne skupine HSE, ki združujejo Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica in 49-odstotni delež v Hidroelektrarnah na spodnji Savi, so v prvih treh mesecih letošnjega leta proizvedle 986 GWh električne energije in s tem presegle obdobni plan za to obdobje za kar 33 odstotkov. Marčevska proizvodnja je bila najboljša v družbi Dravske elektrarne Maribor, ki so v tem obdobju presegle plan za 21 odstotkov, v prvem tromesečju letošnjega leta pa za 40 odstotkov. Porast hidrologije se pričakuje v drugi polovici meseca aprila, ko bodo višje temperature zraka in se bo pričel taliti sneg v visokogorju. Nadejajo se, da bo proizvodnja hidroelektrarn tudi takrat presegla zastavljene načrte. Skupina HSE tako ostaja največji, skoraj 90-odstotni proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.