Izguba iz tekočega poslovanja

Po računovodskih izkazih izkazuje Bolnišnica Topolšica za lansko leto presežek prihodkov nad odhodki. Razlog za to je pomoč, ki jo je lani prejela od države za finančno sanacijo. Sicer pa bolnišnica iz tekočega poslovanja za leto 2017 izkazuje izgubo v višini slabih 469 tisoč evrov. Glavnina izgube je nastala zaradi izpogajanih višjih plač zaposlenim ter dviga cen zdravstvenega materiala.