Izdelali lastni čelni transporter

Foto: M. Beškovnik

V jami Premogovnika Velenje, kjer premog pridobivajo več kot petsto metrov pod zemljo, so lansko leto z lastnim inženirskim znanjem izdelali lastni čelni transporter premoga, ki ga v teh dneh že montirajo na novem odkopu G4/C. S tem so vse bližje cilju popolne neodvisnosti od zunanjih – predvsem tujih dobaviteljev opreme. Pri izdelavi čelnega transporterja in vzporedno tudi Tehnične mape so sodelovali številni elektro-, strojni in rudarski strokovnjaki, ki so zaposleni v različnih premogovniških službah in družbah. Pri sami izdelavi stroja je kot podoizvajalec sodelovala tudi družba Sipoteh, ki je v 100-odstotni lasti Premogovnika Velenje.