Iz jaška v dimnik?

V sklopu zagotavljanja boljših pogojev za življenje, se v Občini Šoštanj močno zavedajo onesnaženosti zraka. Z uvajanjem trajnostne mobilnosti in bolje urejenega sistema motornega prometa se bodo emisije v okolje zmanjšale iz naslova izpušnih plinov motornih vozil, še vedno pa v Šoštanju ostajajo velik problem prezračevalni jaški Premogovnika Velenje. Z namenom, da bi v občini dihali čistejši zrak, je Občina Šoštanj k aktivnostim za sanacijo prezračevalnih jaškov storila prve korake tako, da se je povezala z Mestno občino Velenje in skupaj z njo pozvala ministrstvo k ureditvi zakonodaje na tem področju.

Predstavniki obeh občin so vključeni tudi v delovno skupino Premogovnika Velenje, kjer bdijo nad tem, da bi aktivnosti tekle hitreje in učinkoviteje kot so tekle. Delovna skupina se redno sestaja, z zadnje, ki so jo imeli v drugi polovici februarja, pa prihajajo spodbudne novice.

Eden od ukrepov, ki kaže dobre rezultate (količina neprijetnih vonjav iz tega naslova bi se zmanjšala za 80 odstotkov) je, da bi premogovniški prezračevalni jašek, ki je lociran v industrijski coni Termoelektrarne Šoštanj s cevjo navezali na dimnik bloka 4. Ta se iz funkcije umika predvidoma jeseni in takrat bi se navezava lahko tudi začela.