Iz domov za starejše v domačo oskrbo

Po Sloveniji okuženih že skoraj 140 stanovalcev domov za starejše. Okužba je potrjena že v sedmih ali osmih domovih. Največ obolelih starostnikov je v Šmarju pri Jelšah in v Metliki. Skupno število okuženih stanovalcev je 137, zaposlenih pa 30.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zato poziva svojce oskrbovancev v domovih za starejše, naj jih za čas epidemije vzamejo v domačo oskrbo, če je to mogoče.