Iščejo najemnika za Vilo Herberstein

Foto: Matej Vranič

Velenje – Mestna občina Velenje je ponovno objavila javno zbiranje ponudb za oddajo gostinsko-nastanitvenega objekta Vila Herberstein, tokrat z nižjo izhodiščno mesečno najemnino 2.100 evrov (plus tekoči stroški). K oddaji ponudb želijo privabiti zainteresirane ponudnike, ki imajo dolgoročno željo za razvoj gostinske ponudbe in izvedbo vrhunske kulinarike na elitni lokaciji v Velenju.

Javno zbiranje ponudb je objavljeno na njihovi spletni strani. Prijavitelji lahko ponudbo pošljejo najkasneje do 23. decembra 2021.

Predmet najema je gostinski objekt Vila Herberstein s parkom in okolico v skupni izmeri 3.559 m² na naslovu Kopališka cesta 1, Velenje. Merili za izbiro najugodnejše ponudbe sta višina ponujene mesečne najemnine (50 %) in pestrost gostinske ponudbe (50 %). Najemna pogodba bo z izbranim najemnikom sklenjena za nedoločen čas, s šestmesečnim odpovednim rokom.

Vila Herberstein stoji na elitni lokaciji s čudovitim razgledom na mesto, se ponaša s stilsko urejenimi notranjimi prostori (sprejemnica, gostinski del in dvoposteljne sobe) in zunanjo okolico (terasa, park z dvema fontanama).

Vila Herberstein je v lasti družbe D. S. U., Družba za svetovanje in upravljanje, Ljubljana. Mestna občina Velenje ima nepremičnino v zakupu za 75 let oz. do leta 2094.