Šport kot mehanizem zgodnje integracije

Projekt IRIS – šport kot mehanizem zgodnje integracije in rehabilitacije so v sklopu programa Evropsko teritorialno sodelovanje Slovenija Hrvaška izvajali IPAK inštitut, Riječki sportski savez in Centar za inkluziju i podršku u zajednici iz Pule. Splošni cilj projekta je bil dolgoročno izboljšati integracijo otrok s posebnimi potrebami v zgodnjih fazah življenja s pomočjo športnih dejavnosti in posledično izboljšati kakovost življenja teh oseb, njihovih skrbnikov in lokalnih skupnosti, v katerih prebivajo. V sklopu projekta so razviti učni programi za vzgojitelje in učitelje, izdelani izobraževalni materiali, organizirani festivali in delavnice na katerih so predstavljeni rezultati projekta. Na okrogli mizi organizirani v sklopu festivala v Velenju so dane pobude s katerimi se lahko izboljšajo pogoji za vsakodnevno življenje otrok s posebnimi potrebami ter ustvarijo potrebni pogoji za njihovo integracijo. Pobude bodo posredovane odgovornim institucijam v Sloveniji in na Hrvaškem. Projekt je uspešno zaključen z rezultati, ki bodo omogočali delovanje na področju podpore oseb s posebnimi potrebami tudi v prihodnosti. Več o projektu na www.iris-projekt.eu