Intervencijskih stroškov za več 10 milijonov evrov

Foto: Občina Šmartno ob Paki

Šmartno ob Paki – Po podatkih uprave Občine Šmartno ob Paki za zdaj znašajo intervencijski stroški v avgustovski vodni ujmi več kot 10,5 milijona evrov. Gre za stroške, nastale pri urejanju in čiščenju prevoznosti cest, čiščenju vodotokov, s preselitvijo najbolj ogroženih občanov, nudenjem hrane prizadetim zaradi poplav, naročilo storitev za odpravo najnujnejših posledic …
Začasno se je iz svojih domov po poplavi moralo izseliti 25 družin, od tega se jih je nekaj že vrnilo na svoje domove, kar nekaj gospodinjstev v Gmajni pa čez dan ureja poplavljene prostore, prenočuje pa še pri zasebnikih oziroma v objektih, ki so jim jih ti ponudili za začasno streho nad glavo. Ena družina je zaradi plazu morala trajno zapustiti svojo hišo.
Po zagotovilih šmarškega župana Janka Kopušarja trenutno v lokalni skupnosti čistijo manjše hudourniške potoke in zadrževalnike. Skrb vzbuja reka Paka, na strugi katere se nič ne dogaja, čeprav bi bilo treba nujno opraviti nekaj posegov v njeni rečni strugi za izboljšanje poplavne varnosti. Direkcija za vode je – po županovih besedah – ocenila, da reka Paka trenutno ni prioriteta. Kljub temu si bodo prizadevali, da bi stekle aktivnosti na vsaj najbolj prizadetih delih struge, prav tako se bodo s predstavniki direkcije poskušali dogovoriti glede sanacije mostov na reki.