Inšpekcijski nadzor ni pokazal nepravilnosti

Razočarana starša umorjene Lidije Škratek

Velenje, Ljubljana – inšpekcijski nadzor nad ravnanjem Centra za socialno delo Velenje v primeru namestitve dveh dečkov pokojne Lidije Škratek v rejniško družino ni pokazal nepravilnosti, je danes potrdila ministrica Anja Kopač Mrak. Center za socialno delo je po zagotovilih pristojnih otroka v rejniško družino namestil zaradi nesodelovanja starih staršev in ne zaradi njune starosti ali socialnega položaja. Med tem so se v Velenju, pred centrom za socialno delo dopoldne zbrali protestniki, ki so prepričani, da bi bila stara starša dobra rejnika.