Inkubator podaljšal status

Velenje – SAŠA Inkubator je lansko leto uspel podaljšati status podjetniškega inkubatorja in je ta vpisan v evidenco A pri javni agenciji ministrstva za gospodarstvo Spirit, kar mu daje pomembno konkurenčno prednost pred ostalimi inkubatorji. Pogoj na lanskem razpisu za sofinanciranje inkubatorjev je namreč bil vpis v evidenco, zato je velenjski inkubator lahko kandidiral za 135 tisoč evrov za leto 2017, od katerih bo, če bo na razpisu uspešen,  80 tisoč evrov namenil za programe start-up in inovativnih podjetij.

Pisarne SAŠA Inkubatorje so skoraj povsem zasedene. Trenutno je v Podjetniškem centru Standard prosta ena manjša pisarna v velikosti 28 kvadratnih metrov. V Rudarskem domu je prosta pisarna v velikosti 66 kvadratnih metrov. Še veliko prostih mest pa je v prostoru sodela v Standardu, kjer je tako na voljo osem delovnih mest z možnostjo souporabe pisarniških pripomočkov in aparatov.