Informiranost mladih

Velenje – Raziskava  z naslovom Družbeni profil mladih v Mestni občini Velenje v letu 2016 je med drugim pokazala, da so več kot 30 in skoraj 40 odstotkov mladih občank in občanov nikoli ne posluša radia in nikoli ne bere časopisa. So pa pogosti uporabniki interneta, preko katerega dobijo večino informacij. Dobrih 20 odstotkov jih internet uporablja do dve uri na dan, prav toliko pa več kot tri ure. Več kot polovica jih meni, da imajo dovolj informacij o možnostih izobraževanja, prostočasnega udejstvovanja in mobilnosti. Najmanj ali nič informacij pa imajo o možnostih vključevanja v procese odločanja in stanovanjski politiki