Imenovali skupino za civilni nadzor

Velenje – Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekal prvi sestanek delovne skupine za civilni nadzor nad nameravanim projektom Sosežig nadomestnega gradiva SRF v Termoelektrarni Šoštanj. Skupino za civilni nadzor sestavljajo posamezniki iz lokalnega okolja in strokovnjaki z zdravstvenega, kemijskega in okoljevarstvenega področja. Vodi jo Andreja Katič.

Kot so v Mestni občini Velenje že večkrat poudarili, ne bodo dopuščali projektov, ki bodo negativno vplivali na naše okolje. Namen ustanovitve skupine za civilni nadzor je, da se postavijo strokovna vprašanja, odprejo širše debate in da se kot lokalna skupnost vključijo kot stranka v postopku v projekt in nenazadnje tudi opredelijo do njega. Da lahko oblikujejo stališča, pa želijo slišati mnenja in stališča strokovnjakov in občanov.

Naloge in pristojnosti skupine za civilni nadzor, ki jo sestavlja 21 posameznikov, so pregled poročila vplivov na okolje študija 219254-PorVO-1-D, junij 2020, in njegovih morebitnih sprememb in dopolnitev (v nadaljevanju: PVO), priprava odprtih vprašanj, ki jih članice in člani skupine za civilni nadzor glede na svoja znanja in delo vidijo pri nameravanem sosežigu SRF, oblikovanje pobud in predlogov Mestni občini Velenje glede zahtevkov v uradnih postopkih, ki se vodijo v zvezi z nameravanim sosežigom SRF, udeležba in sodelovanje v aktivnostih in javnih razpravah ter predstavitvah v postopku javne razgrnitve nameravanega projekta in predstavitev stališč delovne skupine Svetu Mestne občine Velenje in javnosti.