Hura, šola je tu!

Vzkliki veselja ob ponovnem srečanju, a tudi skrivanje za starši in strah v očeh. Vse to je bilo videti v petek, na prvi šolski dan v novem šolskem letu.

»Vsaka šolska ura pri katerem koli predmetu naj bo priložnost za to, da učenci prepoznajo svoja močna področja, razvijajo svoje potenciale, krepijo občutek zaupanja v lastne zmožnosti, se izrazijo in sodelujejo, prejemajo in dajejo povratne informacije, rešujejo težave in razvijajo svojo odgovornost. Naj bo priložnost za takšne oblike in načine dela, ki gradijo na sodelovanju, da z njimi jasno sporočamo, kako pomembni so dobri odnosi in vključenost vseh,« je učencem, učiteljem in staršem na pot zapisala ravnateljica OŠ Gorica Barbara Trebižan.

Vsega bo v prihodnjih desetih mesecih, predvsem pa naj bo šola in nabiranje znanja zabavno, prijetno in uspešno.