Hitro odpravili zahtevno okvaro

Komunalno podjetje Velenje je v torek, 28. novembra, uspešno izvedlo izredna nepredvidena dela na delu 3C distribucijskega sistema, med jaškoma 6966 in 6808, ki so jih morali opraviti, ker je okvara vplivala na nemoteno in zanesljivo delovanje distribucijskega sistema. V hitri akciji in zelo kratkem času so opravili prevezave in zaustavitev dela 3C distribucijskem sistemu, izpraznili cevovode, ki so bili v okvari, jih odstranili, namestili nove cevi, drsne podpore in prečne nosilne profile. Po končani zamenjavi cevi so morali napolniti prazen odsek omrežja, preveriti tesnost in ponovno vzpostaviti prvotno stanje povezav na 3C distribucijskem sistemu ter zagotoviti normalno obratovanje vseh toplotnih postaj. Odjemalcem toplote na območju Koroške, Šercerjeve, Stanetove, Čopove, Levstikove, Jerihove, Erjavčeve ceste in Ceste pod parkom, ki so imeli zaradi izrednih nepredvidenih del prekinjeno dobavo toplote, se komunalci zahvaljujejo za izkazano razumevanje in potrpežljivost ob tem posegu.