Hitra cesta: več slabosti kot prednosti

Šmartno ob Paki – Ministrstvo za okolje in prostor je upravi občine Šmartno ob Paki konec preteklega leta posredovalo krajši elaborat prevetritve trase hitre ceste tretje razvojne osi po njenih smernicah. Na upravi ga »jemljejo« kot odgovor na negativno mnenje občine, ki ga je ta naslovila na ministrstvo po izvedeni lanski javni obravnavi.

V lokalni skupnosti že vse od začetka umeščanja tretje razvojne osi obstaja kup pomislekov glede smiselnosti načrtovane trase. »Zvrhano mero nezadovoljstvo v zvezi s tem je sprožila zadnja varianta, predstavljena na lanski javni obravnavi, pri pripravi katere je bila občina popolnoma ignorirana. Posledično sta tako občinska uprava kot občinski svet podala negativno mnenje na predlagano traso. Občinska uprava je že leta 2010 posredovala smernice, v katerih je bil podan tudi predlog predora pod goro Oljko in nato nadaljevanje trase proti Velenju po severnem pobočju, ki je bistveno manj poseljeno,« pojasnjujejo na občinski upravi.

Nad posredovanim krajšim elaboratom ministrstva so bili na občinski upravi presenečeni iz dveh razlogov: do pred nedavnim se namreč to vsebinsko sploh ni opredeljevalo do trase in zaradi ugotovitve, da imajo smernice občine več slabosti kot prednosti.