Hisense Gorenje je tu, da tu ostane

Velenje – V Velenje, kjer se Gorenjevim delavcem napovedujejo množična odpuščanja, danes popoldne prihajata ministra za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in za delo Janez Cigler Kralj. Sestala se bosta s  podžupanom Petrom Dermolom ter predstavniki sindikata in sveta delavcev v Gorenju.

Zdaj moramo sprejeti težke ukrepe, da bomo zagotovili preživetje podjetja

Tako ocenjuje vodstvo podjetja Hisensa Gorenje, ki se je danes sestalo s predstavniki sindikata SKEI Gorenje in Hisense Gorenje Europe. Vodstvo je podrobno predstavilo močan vpliv epidemije COVID-19 na poslovanje podjetij Skupine Hisense Europe ter krizne ukrepe, ki jih morajo sprejeti za zagotovitev preživetja podjetja v svetovni gospodarski krizi, ki bo sledila pandemiji koronavirusa.

Potem, ko je epidemija koronavirusa prizadela Evropo, so jim že marca močno upadla naročila (za tretjino), aprila pa so se naročila zmanjšala celo za dve tretjini, trend vsaj 25-odstotnega zmanjšanja naročil pa se bo po njihovih analizah nadaljeval tudi maja in junija. Ugotavljajo, da bo globalna gospodarska kriza daljše obdobje resno vplivala na tržno povpraševanje po Evropi.

Čeprav je podjetje sklenilo leto 2019 z več kot 40 milijoni evrov izgube in je bilo še vedno v procesu prestrukturiranja, spremembe poslovnih modelov in reorganizacije, so ukrepi, ki smo jih lani izvajali za izboljšanje učinkovitosti in dobičkonosnosti, že dali pozitivne rezultate januarja in februarja 2020. Prva dva meseca letos sta bila v primerjavi z letom 2019 boljša, zaradi epidemije pa se je marca situacija nenadoma povsem spremenila. Družba naj bi v marcu že ustvarila 1,1 milijona evrov dobička, namesto tega pa je ustvarila 11 milijonov evrov izgube, ter v prvem četrtletju skupno 20 milijonov evrov izgube. V prvi polovici leta zaradi padca povpraševanja na trgu in posledičnega padca naročil pričakujejo več kot 40 milijonov evrov izgube.

Med kriznimi ukrepi tudi preusmeritev v e-poslovanje in znižanje plač vodstvu

“Izvajamo vrsto kriznih ukrepov za ublažitev posledic izpada prihodkov. Osredotočeni smo na povečanje prodaje, preusmeritev na e-poslovanje in spletno prodajo, zmanjšujemo stroške, še naprej povečujemo proizvodno učinkovitost in znižujemo stroške materiala. Plače poslovodstva v celotni skupini Hisense so se znižale za 20% – 50%. Zadnji in najtežji ukrep, ki ga moramo sprejeti, pa je zmanjšanje števila zaposlenih,” pravijo v podjetju.

Uvedli so že čakanje na delo na domu za 450 zaposlenih iz proizvodnje in izrabili dneve letnega dopusta in presežne ure. Z državnim intervencijskim zakonom (nadomestilo plače za čakanje na domu, ki ga pokriva država, od 13. 3. do 31. 5. 2020) in socialni prispevki (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), ki jih pokriva država za zaposlene, ki delajo od 13. 3. -31. 5.2020, z obveznostjo družbe do izplačila kriznega dodatka) so upravičeni do skupne državne pomoči v višini 5,2 milijona evrov za obdobje od 13. 3. do konca maja.

“Izguba, ki jo moramo nadomestiti v tem obdobju, bo znašala več kot 41 milijonov evrov. Samo državna pomoč ne zadostuje za preživetje podjetja,” ocenjuje vodstvo podjetja.

Odpuščanja skrajen, a nujen ukrep

»Pred nami je svetovna gospodarska kriza in zagotoviti moramo, da bo družba preživela. Da bi nadomestili izgubo prihodka, je treba storiti dvoje: prodati več z večjo maržo ter znižati stroške,” pravi dr. Lan Lin, predsednik Hisense International. “To je težko delo. Letos je treba za ohranjanje zdravega poslovanja po vsej skupini zmanjšati število zaposlenih. To nehvaležno nalogo moramo opraviti in prihraniti vsak cent, ki ga lahko. Seveda se zavedamo, da bo to sprožilo negativni odziv naših delavcev in širše javnosti. Tega ne želimo, vendar smo tovrstne ukrepe zaradi situacije prisiljeni sprejeti ne samo v našem, temveč se z njimi soočajo tudi v številnih drugih podjetjih po vsej Evropi in svetu.”

Skupina Hisense Europe bo storila vse, da bo v vseh svojih podjetjih poskušala pri zmanjšanju števila zaposlenih poleg odpuščanj uporabiti čim več drugih metod. V celotnem evropskem delu bo od 9.309 zaposlenih tako presežnih 1250 delavcev, v slovenskem delu pa bo od 5.580 zaposlenih presežnih 828 delavcev v podjetjih Gorenje (544), Hisense Gorenje Europe (155), IPC (84) in Gorenje Gostinstvo (45). Pri programih presežnih delavcev upajo na konstruktivno sodelovanje sindikata pri določanju kriterijev za ugotavljanje presežnih delavcev ter pri posvetovanju o blažitvi posledic odpuščanj.

Hisense Gorenje je tu, da ostane

“Nobenega dvoma ni, da bomo kljub tem spremembam nadaljevali s proizvodnjo v Velenju,” zagotavlja dr. Lin “Velenje je še vedno ključna in osrednja proizvodna lokacija za vso Evropo in tudi center za raziskave in razvoj, še posebej pomemben za celotno skupino Hisense na področju kuhalnih aparatov. V Velenju bomo kljub vsemu letos izvedli za več kot 50 milijonov evrov investicij, večinoma v razvoj novih izdelkov in tehnične izboljšave. Po drugi strani pa si Hisense Gorenje zelo močno prizadeva za vzpostavitev nove tovarne televizorjev v Velenju. To je še vedno naša zaveza, ob ustrezni ravni učinkovitosti. To tovarno želimo postaviti še letos. Po zadnjih dveh zelo težkih mesecih sem prepričan, da si bomo ob takojšnji uvedbi vseh nujnih ukrepov lahko opomogli in nato tudi rasli. “