Gre za razvojno os in ne cesto

Nazarje, 13. julija – Na pobudo Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice so se v tovarni BSH Hišni aparati Nazarje sešli predstavniki Vlade RS ter gospodarstveniki in župani regije Saša na temo izgradnje 3. razvojne osi.

Dr. Cvetka Tinauer, predsednica omenjene zbornice, je dejala, da že približno 13 let trajajo napori tukajšnjega okolja po ureditvi cestne infrastrukture, ki omogoča razvoj gospodarstva, od katerega »živi« ne samo dolina, ampak celotna Slovenija. »Ne gre le za cesto, ampak razvojno os, zato je nerazumljivo, da smo vsa ta leta poslušali le obljube.« Kot je še dejala, so v gospodarstvu prišli tako daleč, da sami najprej več ne morejo in potrebujejo uresničitev danih obljub. »Gospodarstveniki nismo politiki, ampak civilna iniciativa, ki med drugim ustvarja nova delovna mesta in s tem omogoča kruh ljudem, njihovim sorodnikom, prijateljem.« Dejala je še, da se zbornica ni opredelila do variante, ampak je to prepustila stroki. Če ta že 10 let trdi, da je najsprejemljivejša F 2/2, ji je potrebno zaupati.

Po zagotovilih direktorja tovarne BSH Hišni aparati Nazarje Matija Petrina je za omenjeno družbo izgradnja hitre ceste od Velenja do Šentruperta zelo pomembna, saj je logistika ena od glavnih prednosti lokacije v Nazarjah. Zanje je najbolj sprejemljiva različica trase F 2/2, ker je najbolj umna in učinkovita tudi za njihove potrebe. Pred družbo je namreč od 70 do 80 milijonov vreden petletni naložbeni cikel, s katerim želijo ohraniti število delovnih mest. Postregel je s podatkom, da do nazarske tovarne vsak dan pripelje do 100 tovornih vozil. Zato je obstoječa cesta zelo obremenjena. Če se boljša cestna povezava ne bo »zgodila« hitro, je vprašljiv dolgoročen obstoj nekaterih izdelkov na lokaciji v Nazarjah. Na dan proizvedejo 31 tisoč aparatov, na leto dobrih 7 milijonov. Pred 10 leti je družba imela 120 milijonov evrov prometa, lani 279 milijonov evrov. Sodelujejo z več kot 350 dobavitelji iz celega sveta, 100 pa jih prihaja iz okolice Nazarij.

Tudi minister za infrastrukturo in promet dr. Peter Gašperšič se zavzema za hiter začetek izgradnje ceste. Dvoma o njeni pomembnosti za Šaleško, Zgornjo Savinjsko dolino ter Koroško in tudi celotno Slovenijo v vladi ni. »Prišli smo do točke, ko se nekaj mora zgoditi na terenu. Vlada želi končati več kot 10 letno agonijo umeščanja trase v prostor.«Predlagana različica trase F 2/2 je najbolj dodelana, omogoča navezavo na druge kraje, največjo težavo glede nadomestil za izpad kmetijske proizvodnje pa je – tako minister – možno rešiti. Na trasi Velenje – Podlog so namreč poleg kmetijskih zemljišč še druge, nekatere nepremostljive ovire. Gašperšič pričakuje, da bodo našli s civilnimi iniciativami kompromis, da bo možna umestitev trase ceste v prostor do prihodnjega leta, temu bo sledila izdelava projektne dokumentacije in odkup zemljišč, gradnja pa naj bi stekla leta 2018. Denarja zanjo Vlada RS nima, računa pa, da bo sposobna cesto sfinancirati družba Dars kot koncesionar za izgradnjo hitrih in avtocest.

Regijski župani in gospodarstveniki regije Saša upajo, da se trasa hitre ceste ne bo več spreminjala, ker bi to pomenilo prestavitev izgradnje ceste.